Bod č.78.:

PROM/24 - Záměr prodeje dosud geometricky neoddělené části pozemků p. č. 8184/15 a p. č. 8184/1, oba v k. ú. Plzeň.

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.2 (fotodokumentace)
Příloha č.3 (modrá mapa)
Příloha č.4 (letecký snímek)
Příloha č.5 (zákres aktualizovaného pronájmu a prodeje)
Příloha č.6 (zákres zúžení předmětu výpůjčky)
Příloha č.7 (orientační mapa)
Příloha č.8 (vyjádření žadatele o využití sportovního apartmánového domu)
Protokol o hlasování
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:229 rok:2020

15. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 22.6.2020

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX