Bod č.82.:

PROM/29 - Prodej volných nebytových jednotek na adrese Částkova č. or. 47 a Krejčíkova č. or. 4, Plzeň

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (fotodokumentace)
Příloha č.2 (orientační mapy)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:233 rok:2020

15. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 22.6.2020

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX