Bod č.91.:

MAJ/10 - Majetkové vypořádání pozemků formou daru mezi městem Plzeň a Plzeňským krajem v souvislosti se stavbou „Silnice I/20 a II/231 v Plzni, Plaská – Na Roudné – Chrástecká, 1. etapa“.

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (katastrální mapy)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:242 rok:2020

15. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 22.6.2020

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX