Bod č.94.:

MAJ/13 - Výkup nově vzniklého pozemku parc. č. 422/94, k. ú. Doubravka, od fyzické osoby, do majetku města Plzně.

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Stanovisko TÚ vč. zaměření plotu)
Příloha č.2 (Snímky z KM - modrá mapa se zákresem, letecký snímek)
Příloha č.3 (GP č. 2418-29/2020)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:245 rok:2020

15. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 22.6.2020

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX