Bod č.19.:

KŘTÚ/1 - Poskytnutí individuální dotace Krajské hospodářské komoře v Plzeňském kraji a související rozpočtové opatření

(předkladatel:nám. Šindelář)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Žádost o poskytnutí individuální dotace Krajské hospodářské komory v Plzeňském kraji)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:171 rok:2020

15. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 22.6.2020

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX