Bod č.93.:

MAJ/12 - Výkup pozemků p.č. 1479/1 a p.č. 1504/32 od spoluvlast. zaps. na LV č. 1673, k.ú. Valcha a dále p.č. 1479/27, 1479/45, 1479/53, 1479/60, 1479/87 a parc. č. 1479/89, od spoluvlast. zaps. na LV č. 1658 pro k.ú. Valcha, do majetku MP.

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.2 (snímky KM - katastrální mapa se zákresem, letecký snímek, orient. turis. mapa)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:244 rok:2020

15. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 22.6.2020

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX