Bod č.77.:

PROM/23 - Záměr prodeje dosud geometricky neoddělených částí pozemků v k. ú. Plzeň společnosti MAWI spol. s r.o.

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva (*)
Příloha č.1 (stanovisko TÚ MMP k nájmu )
Příloha č.2 (stanovisko TÚ MMP k prodeji a směně)
Příloha č.3 (stanovisko MOP1 k prodeji a směně)
Příloha č.4 (fotodokumentace)
Příloha č.5 (mapa – nájem)
Příloha č.6 (modrá mapa – prodej, popř. směna)
Příloha č.7 (letecký snímek – nájem )
Příloha č.8 (letecký snímek – prodej, popř. směna)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:228 rok:2020

15. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 22.6.2020

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX