Bod č.87.:

MAJ/5 - Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti (prodloužení termínu k uzavření konečné smlouvy) v souvislosti s realizací stavby: “Rekonstrukce technického zázemí na Božkovském ostrově“.

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (zákres)
Příloha č.2 (mapy)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:238 rok:2020

15. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 22.6.2020

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX