Bod č.21.:

KŘTÚ+ŘEÚ/3 - Záměr výstavby „Bytový dům – PARK – Plzeň Bory“

(předkladatel:nám. Šindelář radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Záměr výstavby „Bytového domu – PARK – Plzeň Bory“ (architektonická studie))
Příloha č.2 („Změna č. 2 Projektu regenerace sídliště Plzeň – Bory“)
Příloha č.3 (Letecká mapa pozemků p. č. 8184/101, 8184/103, 8184/104 v k. ú. Plzeň)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:173 rok:2020

15. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 22.6.2020

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX