Bod č.20.:

KŘTÚ/2 - Projednání „Změny č. 1 a 2 Projektu regenerace sídlišť Plzeň – Doubravka“ (ÚKRMP, 05/2020)

(předkladatel:nám. Šindelář)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 („Změna č. 1 a 2 Projektu regenerace sídlišť Plzeň – Doubravka“ )
Příloha č.2 (Žádost MO Plzeň 4 ze dne 19. 5. 2020)
Příloha č.3 (Žádost Ateliéru SAL s. r. o. ze dne 5. 4. 2020 )
Příloha č.4 (Usnesení ZMO Plzeň 4 ze dne 11. 6. 2020 )
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:172 rok:2020

15. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 22.6.2020

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX