Bod č.34.:

OSS/2 - Poskytnutí/neposkytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu OSS MMP v rámci dotačního programu „Služby a činnosti v sociální oblasti“ pro rok 2020

(předkladatel:nám. Bartáková)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Důvodová zpráva č.1
Důvodová zpráva č.2
Důvodová zpráva č.3
Důvodová zpráva č.4
Důvodová zpráva č.5
Důvodová zpráva č.6
Důvodová zpráva č.7
Důvodová zpráva č.8
Důvodová zpráva č.9
Důvodová zpráva č.10
Důvodová zpráva č.11
Důvodová zpráva č.12
Důvodová zpráva č.13
Důvodová zpráva č.14
Důvodová zpráva č.15
Důvodová zpráva č.16
Důvodová zpráva č.17
Důvodová zpráva č.18
Důvodová zpráva č.19
Důvodová zpráva č.20
Důvodová zpráva č.21
Důvodová zpráva č.22
Důvodová zpráva č.23
Důvodová zpráva č.24
Důvodová zpráva č.25
Důvodová zpráva č.26
Důvodová zpráva č.27
Důvodová zpráva č.28
Důvodová zpráva č.29
Důvodová zpráva č.30
Důvodová zpráva č.31
Důvodová zpráva č.32
Důvodová zpráva č.33
Příloha č.1 (Usnesení KSV RMP č. 6/20 ze dne 12. května 2020)
Příloha č.2 (Podmínky dotačního programu Služby a činnosti v sociální oblasti)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:186 rok:2020

15. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 22.6.2020

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX