Bod č.33.:

OSS/1 - Poskytnutí peněžitých darů fyzickým osobám z rozpočtu Odboru sociálních služeb MMP pro rok 2020.

(předkladatel:nám. Bartáková)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Návrh usnesení) (*)
Důvodová zpráva (důvodová zpráva)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:185 rok:2020

15. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 22.6.2020

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX