Bod č.35.:

OSS/3 - Poskytnutí individuálních neinvestičních dotací z rozpočtu OSS MMP a s tím související provedení rozpočtového opatření.

(předkladatel:nám. Bartáková)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Návrh usnesení)
Důvodová zpráva č.1 (důvodová zpráva č.1)
Důvodová zpráva č.2 (důvodová zpráva č. 2)
Důvodová zpráva č.3 (důvodová zpráva č. 3)
Důvodová zpráva č.4 (důvodová zpráva č. 4)
Důvodová zpráva č.5 (důvodová zpráva č. 5)
Důvodová zpráva č.6 (důvodová zpráva č. 6)
Příloha č.1 (příloha č. 1 žádost organizace)
Příloha č.2 (Příloha č. 2 žádost organizace)
Příloha č.3 (Příloha č. 3 žádost organizace)
Příloha č.4 (Příloha č. 4 žádost organizace)
Příloha č.5 (Příloha č. 5 žádost organizace)
Příloha č.6 (Příloha č. 6 žádost organizace)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:187 rok:2020

15. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 22.6.2020

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX