Bod č.4.:

PRIM/3 - Poskytnutí individuálních dotací z rozpočtu Kanceláře primátora v souvislosti se zmírněním negativních dopadů krizové situace způsobené pandemií COVID-19

(předkladatel:p. primátor)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:154 rok:2020

15. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 22.6.2020

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX