Bod č.5.:

PRIM/4 - Poskytnutí individuální finanční dotace z rozpočtu Kanceláře primátora pro Film Servis Plzeň s.r.o. na konání filmového festivalu Finále Plzeň 2020

(předkladatel:p. primátor)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:155 rok:2020

15. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 22.6.2020

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX