Bod č.23.:

OI/2 - Odsouhlasení víceprací a přípravy dodatku ke smlouvě o dílo a poskytnutí souhlasu s uzavřením dodatku č. 5 na vícepráce ke smlouvě o dílo na realizaci stavby s názvem „Prodloužení tramvajové tratě na Borská pole“

(předkladatel:Mgr. Šindelář)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Návrh usnesení)
Důvodová zpráva (Důvododá zpráva) (*)
Příloha č.1 (Příloha č. 1)
Příloha č.2 (Příloha č. 2)
Příloha č.3 (Příloha č. 3)
Příloha č.4 (Příloha č. 4)
Příloha č.5 (Příloha č. 5)
Příloha č.6 (Příloha č. 6)
Příloha č.7 (Příloha č. 7)
Příloha č.8 (Příloha č. 8)
Příloha č.9 (Příloha č. 9)
Příloha č.10 (Příloha č. 10)
Příloha č.11 (Příloha č. 11)
Příloha č.12 (Příloha č. 12)
Příloha č.13 (Příloha č. 13)
Příloha č.14 (Příloha č. 14)
Příloha č.15 (Příloha č. 15)
Příloha č.16 (Příloha č. 16)
Příloha č.17 (Příloha č. 17)
Příloha č.18 (Příloha č. 18)
Příloha č.19 (Příloha č. 19)
Příloha č.20 (Příloha č. 20)
Příloha č.21 (Příloha č. 21)
Příloha č.22 (Příloha č. 22)
Příloha č.23 (Příloha č. 23)
Příloha č.24 (Příloha č. 24)
Příloha č.25 (Příloha č. 25)
Příloha č.26 (Příloha č. 26)
Příloha č.27 (Příloha č. 27)
Příloha č.28 (Příloha č. 28)
Příloha č.29 (Příloha č. 29)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:175 rok:2020

15. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 22.6.2020

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX