Bod č.5a.:

PRIM/5 - Vyjádření podpory pro návrh na propůjčení Řádu Bílého lva (in memoriam) plukovníkovi v. v. Jaroslavu Hofrichterovi, letci RAF, příslušníkovi 311. bombardovací perutě

(předkladatel:p. primátor)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:156 rok:2020

15. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 22.6.2020

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX