Bod č.120a.:

FV/1 - Zpráva o činnosti FV ZMP

(předkladatel:Ing. Blažek)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva (Informativní zpráva(Zápis z jednání FV ZMP ze dne 17. 6. 2020))
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

15. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 22.6.2020

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX