Bod č.10a.:

KV/3 - Odvolání a jmenování člena Kontrolního výboru Zastupitelstva města Plzně

(předkladatel:Mgr. Janouškovec)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:162 rok:2020

15. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 22.6.2020

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX