Bod č.106.:

ORG/4 - Zpráva o situaci na trhu práce okres Plzeň-město a Plzeňský kraj - červenec 2020

(předkladatel:Ing. Karhan)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

16. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 14.9.2020

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX