Bod č.111.:

OŽP/1 - Sběr použitých jedlých olejů a tuků z domácností

(předkladatel:Ing. Svobodová)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

16. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 14.9.2020

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX