Bod č.31.:

TN/1 - Hospodaření Dobrovolného svazku obcí skládky odpadů Chotíkov a závěrečného účtu DSO za rok 2019 včetně zprávy nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření DSO za rok 2019

(předkladatel:nám. Šindelář)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření Dobrovolného svazku obcí skládky odpadů Chotíkov za období roku 2019 (obsahuje účetní závěrku))
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:293 rok:2020

16. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 14.9.2020

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX