Bod č.34.:

OI/1 - Schválení uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o společném zadávání mezi Plzeňským krajem, zastoupeným SÚS PK, p.o. a městem Plzeň

(předkladatel:nám. Šindelář)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Návrh usnesení)
Důvodová zpráva (Důvodová zpráva) (*)
Příloha č.1 (Příloha č. 1)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:296 rok:2020

16. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 14.9.2020

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX