Bod č.104.:

OI/2 - Informativní zpráva o stavu investiční akce „Výstavba sběrného dvora Na Bořích“ k 31. 8. 2020

(předkladatel:Ing. Grisník)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva (Informativní zpráva)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

16. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 14.9.2020

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX