Bod č.9.:

ÚKEP/1 - Předložení závěrečného účtu dobrovolného svazku obcí Povodí Berounky za rok 2019 Zastupitelstvu města Plzně

(předkladatel:p. primátor)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva (*)
Příloha (Závěrečný účet dobrovolného svazku obcí Povodí Berounky za rok 2019)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:269 rok:2020

16. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 14.9.2020

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX