Bod č.47.:

BYT/2 - Projednání žádosti o prominutí dluhu na poplatcích z prodlení - byt č. 1, Smetanovy sady 9, Plzeň

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva (*)
Příloha č.1 (Žádost) - dokument je neveřejný
Příloha č.2 (Zápis z KB RMP) - dokument je neveřejný
Příloha č.3 (Zápis z FK RMP) - dokument je neveřejný
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:311 rok:2020

16. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 14.9.2020

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX