Bod č.35.:

OI/3 - Odsouhlasení méněprací a přípravy dodatku ke smlouvě o dílo a poskytnutí souhlasu s uzavřením dodatku č. 6 na méněpráce ke smlouvě o dílo na realizaci stavby s názvem „Prodloužení tramvajové tratě na Borská pole“

(předkladatel:nám. Šindelář)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Návrh usnesení)
Důvodová zpráva (Důvodová zpráva) (*)
Příloha č.1 (Příloha č. 1)
Příloha č.2 (Příloha č. 2)
Příloha č.3 (Příloha č. 3)
Příloha č.4 (Příloha č. 4)
Příloha č.5 (Příloha č. 5)
Příloha č.6 (Příloha č. 6)
Příloha č.7 (Příloha č. 7)
Příloha č.8 (Příloha č. 8)
Příloha č.9 (Příloha č. 9)
Příloha č.10 (Příloha č. 10)
Příloha č.11 (Příloha č. 11)
Příloha č.12 (Příloha č. 12)
Příloha č.13 (Příloha č.. 13)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:297 rok:2020

16. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 14.9.2020

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX