Bod č.26.:

ŘÚSO/1 - Změna využití části poskytnutého investičního příspěvku Městskému ústavu sociálních služeb města Plzně, p.o.

(předkladatel:nám. Bartáková)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Žádost MÚSS č.j. MMP/237695/20 ze dne 3. srpna 2020)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:288 rok:2020

16. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 14.9.2020

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX