Bod č.5.:

FIN/1 - Přehled hospodaření MO Plzeň 4 za 1. pololetí roku 2020

(předkladatel:Ing. Majerová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (přehled plnění rozpočtu za 1-6/2020)
Příloha č.2 (usn. FV ze dne 26.8.2020) - dokument je neveřejný
Příloha č.3 (usn. RMO 0136/20 z 2.9.2020)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

3. zasedání Zastupitelstva MO4, 10.9.2020

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX