Bod č.49.:

BYT/4 - Dočasné prominutí nájemného za nájem prostorů sloužících podnikání v rámci tzv. „Plzeňské dvanáctky“ a v rámci dotačního programu vlády České republiky „COVID-Nájemné“ – nájemce Obytná zóna Sylván a.s.

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:313 rok:2020

16. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 14.9.2020

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX