Bod č.50.:

BYT/5 - Odstranění havarijního stavu, zatékání do suterénních prostor budov D1 a E PVTP systémem injektáže prasklin a opravy horizontální hydroizolační vrstvy

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Návrh usnesení)
Důvodová zpráva (Důvodová zpráva) (*)
Příloha č.1 (Zápis z jednání VZVZ ze dne 24.6.2020)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:314 rok:2020

16. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 14.9.2020

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX