Bod č.13.:

ŘÚSO/2 - Aktualizace příloh ke zřizovacím listinám na movitý a nemovitý majetek předaný k hospodaření příspěvkovým organizacím v působnosti Kanceláře ředitelky Úřadu služeb obyvatelstvu MMP

(předkladatel:nám. Zarzycký, nám. Bartáková)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (svěření movitého majetku ZOO a BZ, p. o.)
Příloha č.2 (svěření nemovitého majetku ZOO a BZ, p. o.)
Příloha č.3 (svěření movitého majetku KmP, p. o. )
Příloha č.4 (svěření nemovitého majetku KmP, p. o)
Příloha č.5 (svěření movitého majetku MÚSS, p. o.)
Příloha č.6 (svěření nemovitého majetku MÚSS, p. o.)
Příloha č.7 (svěření movitého majetku DC Plzeň, p. o.)
Příloha č.8 (svěření nemovitého majetku DC Plzeň, p. o.)
Příloha č.9 (svěření movitého majetku SHaK, p. o.)
Příloha č.10 (svěření nemovitého majetku SHaK, p. o.)
Příloha č.11 (svěření movitého majetku Divadlu ALFA, p. o.)
Příloha č.12 (svěření nemovitého majetku Divadlu ALFA, p. o)
Příloha č.13 (svěření movitého majetku DJKT, p. o.)
Příloha č.14 (svěření nemovitého majetku DJKT, p. o.)
Příloha č.15 (svěření movitého majetku Plzeň - TURISMUS, p. o.)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:274 rok:2020

16. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 14.9.2020

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX