Bod č.100.:

ŘEÚ/1 - Vyhodnocení plnění rozpočtu města Plzně k 30. 6. 2020

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva (Vyhodnocení plnění rozpočtu města Plzně k 30.6.2020)
Příloha č.1 (Příloha č. 1 - Plnění rozpočtu k 30. 6. 2020)
Příloha č.2 (Příloha č. 2 - Podrobný rozpis využití IF PO)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

16. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 14.9.2020

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX