Bod č.107.:

ORG/5 - Termíny konání Rad a Zastupitelstev města Plzně v roce 2021

(předkladatel:Ing. Karhan)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Příloha č.1 (Kalendář s termíny RMP a ZMP 2021)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

16. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 14.9.2020

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX