Bod č.10.:

ÚKEP/2 - Žádost o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu na projekt „Parkoviště P+R, Dobřanská - Kaplířova“

(předkladatel:p. primátor)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:270 rok:2020

16. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 14.9.2020

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX