Bod č.19.:

BEZP/1 - Uzavření Dodatků ke smlouvám s Centrem protidrogové prevence a terapie, o. p. s. a změna účelu a objemu dotací schválených v rámci rozpočtu BEZP MMP

(předkladatel:radní Zrzavecký)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Návrh usnesení (Nový krycí list)
Důvodová zpráva
Důvodová zpráva (Upravená verze důvodové zprávy)
Příloha č.1 (Dodatek č. 1 ke smlouvě 2020/000120 )
Příloha č.1 (Upravená verze přílohy č. 1)
Příloha č.2 (Dodatek č. 1 ke smlouvě 2020/000103)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:280 rok:2020

16. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 14.9.2020

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX