Bod č.7.:

FIN/3 - Schválení dotací z rozpočtu MO Plzeň 4 v roce 2020 v rámci Dotačního programu Čtyřka pomáhá

(předkladatel:Ing. Majerová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Návrh usnesení ZMO P4)
Důvodová zpráva č.1 (SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Plzeň-Bukovec )
Důvodová zpráva č.2 (TJ Plzeň Újezd, z.s. )
Důvodová zpráva č.3 (SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Plzeň-Doubravka )
Důvodová zpráva č.4 (TJ Prazdroj Plzeň z.s. )
Důvodová zpráva č.5 (Junior club, z.s. )
Důvodová zpráva č.6 (Tělocvičná jednota Sokol Plzeň-Doubravka )
Důvodová zpráva č.7 (Junák – český skaut, středisko 5. květen Plzeň, z.s. )
Důvodová zpráva č.8 (Handball club Plzeň-Újezd, z.s. )
Důvodová zpráva č.9 (Spolek Klubu přátel Divadla PLUTO – profesionální scény komedie od kabaretu po operetu )
Důvodová zpráva č.10 (Svoboda zvířat Plzeň )
Důvodová zpráva č.11 (Ing. Roman Sladký ) - dokument je neveřejný
Důvodová zpráva č.12 (Hospic svatého Lazara, z.s. )
Důvodová zpráva č.13 (Sportovní klub Radbuza Plzeň, z.s. )
Důvodová zpráva č.14 (Tělocvičná jednota Sokol Plzeň Letná )
Důvodová zpráva č.15 (ŽIVÉ LOBZY, z.s. )
Důvodová zpráva č.16 (Tělocvičná jednota Sokol Plzeň IV )
Příloha č.1 (Dotační program Čtyřka pomáhá)
Příloha č.2 (Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu MO P4 ) (*)
Příloha č.3 (Usnesení ZMO č. 0022/20 )
Příloha č.4 (Usnesení KKSIP RMO P4 č. 05/20 ) - dokument je neveřejný
Příloha č.5 (Usnesení KSŠZ RMO P4 č. 03/20 ) - dokument je neveřejný
Příloha č.6 (Usnesení KŽP č. 05/20 ) - dokument je neveřejný
Příloha č.7 (Souhrnný přehled údajů za žádosti včetně navržené částky ) - dokument je neveřejný
Příloha č.8 (Žádost: SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Plzeň-Bukovec )
Příloha č.9 (Žádost: TJ Plzeň Újezd, z.s. )
Příloha č.10 (Žádost: SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Plzeň-Doubravka )
Příloha č.11 (Žádost: TJ Prazdroj Plzeň z.s. )
Příloha č.12 (Žádost: Junior club, z.s. )
Příloha č.13 (Žádost: Tělocvičná jednota Sokol Plzeň-Doubravka )
Příloha č.14 (Žádost: Junák – český skaut, středisko 5. květen Plzeň, z.s. )
Příloha č.15 (Žádost: Handball club Plzeň-Újezd, z.s. )
Příloha č.16 (Žádost: Spolek Klubu přátel Divadla PLUTO – profesionální scény komedie od kabaretu po operetu)
Příloha č.17 ( Žádost: Svoboda zvířat Plzeň )
Příloha č.18 (Žádost: Ing. Roman Sladký )
Příloha č.19 ( Žádost: Hospic svatého Lazara, z.s. )
Příloha č.20 (Žádost: Sportovní klub Radbuza Plzeň, z.s. )
Příloha č.21 (Žádost: Tělocvičná jednota Sokol Plzeň Letná)
Příloha č.22 (Žádost: ŽIVÉ LOBZY, z.s. )
Příloha č.23 (Žádost: Tělocvičná jednota Sokol Plzeň IV)
Příloha č.24 (Smlouva: SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Plzeň-Bukovec ) - dokument je neveřejný
Příloha č.25 (Smlouva: TJ Plzeň Újezd, z.s. ) - dokument je neveřejný
Příloha č.26 (Smlouva: SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Plzeň-Doubravka ) - dokument je neveřejný
Příloha č.27 (Smlouva: TJ Prazdroj Plzeň z.s. ) - dokument je neveřejný
Příloha č.28 (Smlouva: Junior club, z.s. ) - dokument je neveřejný
Příloha č.29 (Smlouva: Tělocvičná jednota Sokol Plzeň-Doubravka ) - dokument je neveřejný
Příloha č.30 (Smlouva: Junák – český skaut, středisko 5. květen Plzeň, z.s. ) - dokument je neveřejný
Příloha č.31 (Smlouva: Handball club Plzeň-Újezd, z.s. ) - dokument je neveřejný
Příloha č.32 (Smlouva: Spolek Klubu přátel Divadla PLUTO – profesionální scény komedie od kabaretu po operetu) - dokument je neveřejný
Příloha č.33 (Smlouva: Svoboda zvířat Plzeň ) - dokument je neveřejný
Příloha č.34 (Smlouva: Ing. Roman Sladký) - dokument je neveřejný
Příloha č.35 (Smlouva: Hospic svatého Lazara, z.s. ) - dokument je neveřejný
Příloha č.36 (Smlouva: Sportovní klub Radbuza Plzeň, z.s. ) - dokument je neveřejný
Příloha č.37 (Smlouva: Tělocvičná jednota Sokol Plzeň Letná ) - dokument je neveřejný
Příloha č.38 (Smlouva: ŽIVÉ LOBZY, z.s.) - dokument je neveřejný
Příloha č.39 (Smlouva: Tělocvičná jednota Sokol Plzeň IV ) - dokument je neveřejný
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

3. zasedání Zastupitelstva MO4, 10.9.2020

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX