Bod č.93.:

EVID/1 - Uznání vydržení vlastnického práva k pozemku p. č. 823/14 k. ú. Lhota u Dobřan

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva (*)
Příloha č.1 (stanovisko TÚ)
Příloha č.2 (stanovisko MO 10 - Lhota)
Příloha č.3 (stanovisko PRÁV) (*)
Příloha č.4 (geometrický plán č. 1165-42/2020)
Příloha č.5 (fotodokumentace)
Příloha č.6 (letecký snímek)
Příloha č.7 (modrá mapa se zákresem)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:358 rok:2020

16. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 14.9.2020

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX