Bod č.15.:

SPORT/2 - poskytnutí individuální neinvestiční dotace z rozpočtu Odboru sportu, Smart Cities a podpory podnikání MMP subjektu DHC Plzeň z.s.

(předkladatel:nám. Zarzycký)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1
Předloženo na stůl č.1 (Nový krycí list)
Předloženo na stůl č.2 (Nové znění důvodové zprávy)
Předloženo na stůl č.3 (Příloha č. 2 - předloženo na stůl)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:276 rok:2020

16. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 14.9.2020

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX