Bod č.102.:

SPORT/4 - Sportmanie Plzeň 2020 - zhodnocení

(předkladatel:nám. Zarzycký)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

16. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 14.9.2020

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX