Bod č.103.:

SPORT/5 - 5G sítě do 5 měst (odpověď na interpelaci)

(předkladatel:radní Gola)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

16. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 14.9.2020

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX