Bod č.95.:

EVID/3 - Uznání vydržení vlastnického práva k pozemku p. č. 1560/30 v k. ú. Litice u Plzně.

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva (*)
Příloha č.1 (stanovisko TÚ)
Příloha č.2 (stanovisko MO 6 - Litice)
Příloha č.3 (stanovisko PRÁV) (*)
Příloha č.4 (geometrický plán č. 2204-41/2020)
Příloha č.5 (fotodokumentace)
Příloha č.6 (letecký snímek)
Příloha č.7 (modrá mapa se zákresem)
Příloha č.8 (plán města)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:360 rok:2020

16. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 14.9.2020

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX