Bod č.101.:

TN/2 - Petice za výstavbu vodovodu a kanalizace v městském obvodu Plzeň – 9 Malesice a Dolní Vlkýš

(předkladatel:nám. Šindelář)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Příloha č.1 (Petice zastupitelům města Plzně za výstavbu vodovodu a kanalizace v městském obvodu Plzeň – 9 Malesice a Dolní Vlkýš)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

16. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 14.9.2020

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX