Bod č.96.:

EVID/4 - Rozhodnutí o darování kancelářského nábytku TJ Slavoj Plzeň z.s.

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (seznam kancelářského nábytku )
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:361 rok:2020

16. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 14.9.2020

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX