Bod č.8.:

FIN/4 - Nakládání s nemovitostmi - uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti umístění a provozování předávací stanice tepla, k.ú. Doubravka (Plzeňská teplárenská, a.s.)

(předkladatel:Ing. Majerová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádost)
Příloha č.2 (situace)
Příloha č.3 (letecký snímek)
Příloha č.4 (informace o pozemku)
Příloha č.5 (stanovísko SSI ÚMO P4)
Příloha č.6 (příloha č. 3 Statutu MP)
Příloha č.7 (sml. o dodávce tepelné energie)
Příloha č.8 (návrh smlouvy)
Příloha č.9 (usnesení RMO P4 )
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

3. zasedání Zastupitelstva MO4, 10.9.2020

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX