Bod č.97.:

EVID/5 - Svěření části pozemku p. č. 1609/90 k. ú. Bolevec a stavby, která bude součástí této části pozemku, vše k. ú. Bolevec do trvalé správy městského obvodu Plzeň 1.

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Usnesení RMP č. 775 ze dne 20. 8. 2019)
Příloha č.2 (Usnesení ZMO Plzeň 1 č. 191 ze dne 17. 6. 2020)
Příloha č.3 (Koordinační zákres)
Příloha č.4 (Letecký snímek)
Příloha č.5 (Modrá mapa)
Příloha č.6 (Usnesení RMP č. 794 ze dne 24. 8. 2020)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:362 rok:2020

16. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 14.9.2020

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX