Bod č.42.:

KŽP/1 - Žádost spolku Tělovýchovná jednota Radčice, z.s., o poskytnutí dotace z FŽP MP na projekt „Druhá fáze revitalizace areálu Tělovýchovné jednoty Radčice, z.s.“.

(předkladatel:nám. Vozobule)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1
Příloha č.2
Příloha č.3
Příloha č.4
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:304 rok:2020

16. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 14.9.2020

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX