Bod č.43.:

KŽP/2 - Žádost o poskytnutí dotace z FŽP MP na projekt „časopis Vítaný host – ročník 2020“.

(předkladatel:nám. Vozobule)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1
Příloha č.2
Příloha č.3 - dokument je neveřejný
Příloha č.4
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:305 rok:2020

16. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 14.9.2020

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX