Bod č.13.:

ST/1 - Zpráva o činnosti RMO P4

(předkladatel:Tomáš Soukup)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Příloha č.1 (Přijatá usnesení RMO P4)
Příloha č.2 (Usnesení ZMP č. 166 ze dne 22. 6. 2020)
Příloha č.3 (Usnesení ZMP č. 172 ze dne 22. 6. 2020)
Příloha č.4 (Přiloha usn. ZMP č. 172 ze dne 22.6.2020)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

3. zasedání Zastupitelstva MO4, 10.9.2020

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX