Bod č.16.:

TAJ/2 - Informativní zprávy

(předkladatel:Ing. Bc. Brůhová, MBA)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Příloha č.1
Příloha č.2 (Pracovní skupina Červený Hrádek - MST - Bc.Kočová)
Příloha č.3 (Pracovní skupina Bukovec/Zábělá - MST-p. Beran)
Příloha č.4 (Stížnost T.J. Sokol Plzeň - Doubravka)
Příloha č.5 (Posílení spojů MHD do Červeného Hrádku)
Příloha č.6 (Tabulka investic MO P4)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

3. zasedání Zastupitelstva MO4, 10.9.2020

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX